THÔNG CÁO BÁO CHÍ

về việc nhận Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng

Căn cứ Quyết định số 18/GP-CVT ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Cục Viễn thông, Công ty Cổ phần NetNam chính thức đón nhận Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng. Giấy phép có hiệu lực từ ngày 23 tháng 01 năm 2014 đến hết ngày 23 tháng 01 năm 2029.

Theo đó doanh nghiệp Công ty Cổ phần NetNam:

Tên giao dịch: Công ty Cổ phẩn NetNam

Tên giao dịch quốc tế: NetNam Corporation

Tên viết tắt: NetNam ., Corp

Địa chỉ trụ sở chính: Khu thử nghiệm công nghệ, số 18 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0100896284 đăng ký lần đầu ngày 02 tháng 06 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 11 tháng 12 năm 2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp

được thiết lập mạng viễn thông công cộng trong thời gian giấy phép còn hiệu lực. Doanh nghiệp được phép thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất không sử dụng băng tần số, kênh tần số vô tuyến điện, không sử dụng số thuê bao viễn thông trong phạm vi thành phố Hà Nội. NetNam được phép đầu tư, phát triển mạng viễn thông công cộng theo các nội dung được cấp phép, phù hợp với chiến lược quy hoạch, kế hoạch phát triển viễn thông tại Việt Nam, quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tại địa phương đã được phê duyệt.

Trong quá trình triển khai và thực thi, Công ty Cổ phần NetNam cam kết thực hiện đúng các quy định đã được đề cập trong giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng và theo các quy định hiện hành của Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Giấy phép Thiết lập mạng viễn thông cộng cộng do Cục trưởng Cục viễn thông Phạm Hồng Hải đã ký ngày 23 tháng 01 năm 2014.

........................
Related news items:
Newer news items:
Older news items:
..................................
 

Dịch vụ hỗ trợ