Thông báo chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội cổ đông năm 2012
목요일, 24 5월 2012 11:05    인쇄

Công ty cổ phần NetNam trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội cổ đông năm 2012.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.
........................
Newer news items:
Older news items:
..................................