PDF 인쇄 E-mail
Logo__Sologan_chuan

- 회사명: NetNam Corporation

- 설립년도: 1994 (NetNam Network – VN Institue of Information and Technology)

회사소개:

베트남의 4대 인터넷 서비스 공급자(ISP) 중 최초로 1993년부터 서비스를 시작한 NetNam은 베트남 인터넷의 선구자로서 자부심을 갖고 있습니다.

최상의 서비스품질과 수준 높은 전문인력과 함께 18년 이상 인터넷 서비스, 온라인 서비스, 관리 서비스 등을 제공해 온 NetNam은 베트남의 5성급 호텔, 고급 아파트, 은행 및 재무분야, 다국적기업(MNC), 비정부기구(NGO) 등으로부터 항상 높은 신뢰를 받아왔습니다.

 

주요 사업 분야:

1. 인터넷 서비스

- 전용 인터넷 접속

- 브로드밴드 인터넷 접속 (FTTx, ADSL, xDSL, VSAT-IP, WIFI)

- 메트로넷 (광섬유 인프라 기반)

- WAN 서비스 (지역내, 국내 통신업체와 협력)

- IPLC, IEPL (국제 통신업체와 협력)

2. 온라인 서비스

- 서버 임대, 전용 서버 (하노이 및 호치민에 3개의 데이터센터 위치)

- 호스팅 서비스 (웹 호스팅, 고급 E-Mail 서비스 등)

- 도메인 이름 및 최상위 도메인 등록

- 부가 가치 서비스 (SSL, E-mail 마케팅, 웹 디자인, SEO, VPS 등)

3. 관리 서비스 제공 및 시스템 통합

- 데이터 복원 및 원격 백업

- 기업 보안 관리

- 네트워크 모니터링 서비스 및 솔루션

- 호텔 인터넷 관리 서비스 및 솔루션

 

본사:

주소: No 18 Hoang Quoc Viet Road, Cau Giay Dist, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) - 4 - 3.756 4907 - Fax: (+84) - 4 - 3.756 1888

Website: www.netnam.vn

하노이 고객 센터:

주소: No 2 Pham Ngu Lao St, Hoan Kiem Dis, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) - 4 - 3.756 4907 - Fax: (+84) - 4 - 3.933 4827

Email: 이 이메일 주소는 스팸봇으로부터 보호됩니다. 보시려면 자바스크립트를 사용 가능으로 해야됩니다.

호치민 지사:

주소: No 244 Huynh Van Banh, 11 Precinct, Phu Nhuan Dist, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: (+84) - 8 - 3.997 6400 - Fax: (+84) - 8 - 3.997 6411

Email: 이 이메일 주소는 스팸봇으로부터 보호됩니다. 보시려면 자바스크립트를 사용 가능으로 해야됩니다.

Website: www.hcmc.netnam.vn

 

 

Dịch vụ hỗ trợ


Dịch vụ Trực tuyến

VPS

VPS
Server riêng ảo (Virtual Private Server - VPS) là phương pháp phân chia một server vật lý thành nhiều server riêng. Mỗi server là một hệ thống hoàn toàn riêng biệt, chạy hệ điều hành riêng có toàn quyền quản lý và khởi động lại hệ thống. VPS dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần có ser...

더 읽기...

Dịch vụ FTTH

Dịch vụ FTTH

Dịch vụ FTTH
FTTH - Fiber to the home , là công nghệ truy nhập Internet tốc độ cao bằng cáp quang mới nhất trên thế giới, hiện Nhật Bản và Hàn Quốc là hai quốc gia đang đi đầu trong công nghệ này.

FTTH là dịch vụ đường truyền sử dụng công nghệ truyền tín ...

더 읽기...

Dịch vụ VSAT - IP

VSAT - IP

VSAT - IP

VSAT IP - “trạm thông tin vệ tinh mặt đất cỡ nhỏ” , được lắp đặt tại địa điểm thuê bao để liên lạc trực tiếp với một trạm VSAT khác hoặc với một trạm chủ để từ đó kết nối qua mạng viễn thông mặt đất đến địa điểm theo yêu cầu của khách hàng.

&...

더 읽기...

Dịch vụ Leased Line

Dịch vụ Leased Line

Dịch vụ Leased Line
Leased line – kênh truyền riêng trực tiếp là dịch vụ truy cập Internet với tốc độ cao, đối xứng theo tỉ lệ 1:1 qua kênh truyền riêng bằng cáp đồng hoặc cáp quang, được kết nối từ NetNam đến địa điểm của khách hàng và có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu về tốc độ của khách hàng, từ 64Kbps đến 1G...

더 읽기...