Công ty NetNam thực hiện Đại hội cổ đông lần thứ nhất
Thursday, 22 April 2010 14:30    PDF Print E-mail

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty NetNam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Quyết định số 1728/QĐ-KHCNVN ngày 29/12/2009 về việc Phê duyệt phương án và chuyển Công ty NetNam thuộc Viện Công nghệ thông tin thành công ty cổ phần, và căn cứ kết quả đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty NetNam, Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty NetNam quyết định triệu tập Đại hội cổ đông lần thứ nhất.

Ban chỉ đạo CPH Công ty NetNam trân trọng kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến dự Đại hội cổ đông lần thứ nhất.

Thời gian: 9h00 ngày 28.04.2010

Địa điểm: Phòng Lotus, Khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Hà Nội

Tài liệu Đại hội có thể download tại đây.

Thư mời họp cổ đông

Danh mục tài liệu

Chương trình làm việc

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Dự thảo điều lệ Công ty cổ phần NetNam

Phương án sản xuất kinh doanh

Giấy ủy quyền

Giấy xác nhận tham dự

Mẫu biên bản đề cử theo nhóm

Hướng dẫn bầu dồn phiếu

Ứng cử HĐQT-BKS

Quy định đề cử ứng cử viên HĐQT-BKS

Sơ yếu lý lịch ứng cử viên HĐQT-BKS

 

........................
Newer news items:
Older news items:
..................................
 

Dịch vụ hỗ trợ