Kỹ sư mạng NetNam thứ 2 đạt chứng chỉ cao nhất của Juniper Network (JNCIE)
Monday, 08 July 2019 11:57    PDF Print E-mail

Kỹ sư mạng NetNam thứ 2 đạt chứng chỉ cao nhất của Juniper Network (JNCIE)

Trong tháng 6/2019, Lê Ngọc Lương đã trở thành người NetNam thứ 2 có chứng chỉ quốc tế JNCIE sau khi trải qua cuộc thi dài 8 giờ tại Singapore, và người thứ 2933 trên thế giới đạt chứng chỉ danh giá này.

Read more...